top of page
עיצוב ללא שם (5).png

מחקרים בקהילה

מבית היברידיות והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר

מטרת המיזם להנגיש ידע אקדמי ומחקרים עדכניים בתחום הקהילות לכמה שיותר מנהלי קהילות בארגונים. באמצעות המחקר תוכלו לשפר את הקהילות שלכם, להתנסות בדרכים חדשות להעמיק את הקשרים והשייכות בקהילה ולחבר את חברות וחברי הקהילה סביב מטרה משותפת שחשובה להם.

bottom of page